Celem fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie edukacji historycznej;

Cele szczegółowe fundacji:
Promocja twórczości;
Rozwój infrastruktury kultury; 
Edukacja kulturalna i historyczna;
Upowszechnianie kultury i historii;
Rozwój inicjatyw lokalnych;
Promocja Polskiej kultury i historii w Polsce i za granicą;
Promocja czytelnictwa;
Ochrona dziedzictwa kulturowego.

&7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. materialne odtwarzanie zabudowań i przedmiotów codziennego użytku z okresu różnych epok historycznych
b. organizowanie imprez historyczno-edukacyjnych
c. udział dzieci i młodzieży w projektach tworzonych i realizowanych przez Fundacje,
d. propagowanie rozwoju edukacji historycznej.

2. Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji Kerin.
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). (Dz. Nr 128 z 1997 r. poz. 829 z późn. zm.) jest:
a. wydawanie książek 22.11.Z;
b. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z;
c. pozostała działalność wydawnicza 22.15.Z;
d. działalność biur turystycznych 63.30.C;
e. pozostała działalność turystyczna 63.30.D;
f. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii 73.20.F;
g. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych 73.20.G;
h. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i 73.20.I;
i. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania społecznych 74.14.A;
j. działalność fotograficzna 74.81.Z;
k. działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.84.A;
l. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.42.B;
m. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 91.33.Z;
n. rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z;
o. projekcja filmów 92.13.Z;
p. działalność radiowa i telewizyjna 92.20.Z;
q. działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych 92.31. A;
r. działalność galerii i salonów wystawienniczych 92.31.E;
s. działalność domówi ośrodków kultury 92.31.F;
t. działalność obiektów kulturalnych 92.32.Z;
u. działalność bibliotek innych niż publiczne 92.51.B;
v. działalność archiwów 92.51.C;
w. działalność muzeów 92.52.A;
x. ochrona zabytków 92.52.B.

Agencja Artystyczna KERIN Robert Nowakowski
ul. Dworcowa 12,
83-120 Subkowy

Tel. komórkowe: 791 226 737          Tel./fax: (+48) 58 533 17 38

E-mail: kerin@kerin.pl

NIP: 593-203-24-03
REGON: 191420283

Nr Konta:
45 1440 1198 0000 0000 0330 3427

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google